O nama

Preduzeće “COBRA” je osnovano 1991. godine i registrovano za obavljanje građevinske djelatnosti.

Preduzeće GTP “COBRA” osnovano je u aprilu 1991. godine i registrovano za obavljanje građevinske djelatnosti. Preduzeće je u privatnom vlasništvu, a vlasnik i direktor preduzeća je gosp. Džemal Nuhanović. U skladu sa zakonom, 03.12.1993. godine preduzeće je preregistrovano u D.J.L., a zatim u D.O.O. (16.03.1996. godine).

Danas je “COBRA” registrovano kao D.O.O. Osnovna djelatnost preduzeća je građevinsko-trgovinska, a obuhvata: – obavljanje građevinskih radova, – trgovinu građevinskim materijalom, – završne fasadersko-molerske radove, – ugradnju spuštenih stropova po principu suhe gradnje. U početku rada, preduzeće je zapošljavalo 4 radnika, a prvi poslovni koraci vezani su za obavljanje završnih građevinskih radova i prodaju materijala za molersko-farbarske i fasaderske radove.

Poslovni objekat u Srebreniku predstavlja prvu specijaliziranu radnju za prodaju boja i lakova na području Općine Srebrenik, a od simboličnog je značaja i za GTP “COBRA”, jer predstavlja polaznu tačku budućeg uspješnog razvoja preduzeća. “COBRA” D.O.O. danas raspolaže modernim poslovno-prodajnim objektom u Ćehajama (Srebrenik), na magistralnom putu Tuzla – Orašje.

U sklopu poslovno-prodajnog objekta nalaze se: – Trgovina boja, lakova, fasada i ljepila te ručnog pribora za građevinarstvo (sve za kuću, gradnju i hobi) – Trgovina bijele tehnike – Trgovina auto-opreme, guma, akumulatora, – Salon keramike i opreme za kupatila. GTP “COBRA” posjeduje vozni park za dostavljanje robe iz inostranstva i terenska vozila za lokalnu dostavu. Preduzeće danas zapošljava 28 radnika. Struktura zaposlenih prilagođena je vrsti djelatnosti, a značajna pažnja posvećuje se njihovom stručnom usavršavanju.