Proizvodnja

PROIZVODNJA MREŽICA ZA FASADU

U sklopu djelatnosti preduzeća aktivna je i proizvodnja mrežica za termoizolaciju fasadnih sistema.  Proizvodimo u skladu sa zahtjevima EU. Naši proizvodi ispunjavaju tehničke karakteristike iz standarda ETAG OO4.

Bijela

Narandžasta

145 g/m2

165 g/m2