Preduzeće “COBRA” je osnovano 1991. godine i registrovano za obavljanje građevinske djelatnosti.

Preduzeće je u privatnom vlasništvu, a vlasnik i direktor preduzeća je gosp. Džemal Nuhanović. U skladu sa zakonom, 03.12.1993. godine preduzeće je preregistrovano u D.J.L., a zatim u D.O.O. (16.03.1996. godine).

DANAS FIRMA POSLUJE POD NAZIVOM COTEX D.O.O.  PROČITAJ VIŠE…